Chứng chỉ SSL là gì

  Trên môi truờng Internet ngày nay, có rất nhiều mối nguy hiểm tồn tại khi dữ liệu được truyền đi. Mặc định giao thức truyền thông website truyền dữ liệu ở dạng plain text (không mã hoá), điều này hacker có thể lợi dụng và đánh cắp dữ liệu email, website, ftp của khách...