TÊN MIỀN
PHÍ CÀI ĐẶT
DUY TRÌ HÀNG NĂM KHUYẾN MÃI
 

VIỆT NAM

 .vn 350.000 đ 480.000 đ  
 .com.vn, .net.vn, .biz.vn 350.000 đ  350.000 đ   
 .gov.vn, .org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .ac.vn , .info.vn, health.vn;Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN 200.000 đ 200.000 đ  
 .name.vn 50.000 đ 50.000 đ   
QUỐC TẾ
 .com, .net, .org, .info, .biz Miễn Phí 250.000 đ