Bảng giá dịch vụ bổ sung – Thiết kế Website tại Vĩnh Phúc

Bảng giá dịch vụ bổ sung

 • Dịch vụ bổ sung Đơn giá/ tháng
  Thuê Firewall cứng 550.000 VNĐ
  Quản trị máy chủ 2.000.000 VNĐ
  Bổ sung 01 IP 150.000 VNĐ
  Thêm 5Mbps Bandwidth 100.000 VNĐ
  Thêm 1 x CORES CPU 150.000 VNĐ
  Thêm 1GB RAM 120.000 VNĐ
  Thêm 100 IOPS 50.000 VNĐ
  Thêm 50GB lưu trữ 200.000 VNĐ
Share