Bảng giá Hosting - Thiết kế Website tại Vĩnh Phúc

Bảng giá Hosting

Tên gói Hosting Gói thấp Gói Trung bình Gói Phổ thông Gói chuyên nghiệp Gói cao cấp
Dung lượng 800MB 1200MB 2200MB 3500MB 5000MB
Băng thông Unlimit Unlimit Unlimit Unlimit Unlimit
Subdomain 3 6 10 30 50
Email 3 6 10 30 100
My SQL 1 3 5 10 15
Thời hạn thanh toán 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
Đơn giá (x 1.000VNĐ)/tháng 70 120 180 250 350
Thành tiền (x 1.000VNĐ)/năm 840 1.440 2.160 3.000 4.200