Cách truy cập Facebook bị chặn mới nhất tháng 6/2014

1. CÁCH VÀO FACEBOOK BỊ CHẶN BẰNG CÁCH ĐỔI DNS Bạn có thể thay đổi DNS để "nói" với máy tính rằng hãy tìm địa chỉ IP thực của Facebook bằng 1 máy chủ khác. Một số địa chỉ DNS server uy tín mà bạn có thể sử dụng: Open DNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220 Google DNS: 8.8.8.8...