STT LOẠI BIỂU MẪU LINK DOWNLOAD GHI CHÚ-HƯỚNG DẪN
1 Mẫu phiếu đăng ký thông tin Tên miền chủ thể là Doanh nghiệp  downloadbutton
2 Mẫu phiếu đăng ký thông tin Tên miền chủ thể là Cá nhân  downloadbutton
3 Mẫu Hợp đồng Thiết kế Web  downloadbutton
4 Mẫu Hợp đồng thuê hosting  downloadbutton
5 Mẫu hợp đồng thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu  downloadbutton