Download Biểu mẫu đăng ký tên miền, Hosting, máy chủ, Thiết kế web, Nhận diện thương hiệu – Thiết kế Website tại Vĩnh Phúc

Download Biểu mẫu đăng ký tên miền, Hosting, máy chủ, Thiết kế web, Nhận diện thương hiệu

 

STTLOẠI BIỂU MẪULINK DOWNLOADGHI CHÚ-HƯỚNG DẪN
1Mẫu phiếu đăng ký thông tin Tên miền chủ thể là Doanh nghiệp downloadbutton
2Mẫu phiếu đăng ký thông tin Tên miền chủ thể là Cá nhân downloadbutton
3Mẫu Hợp đồng Thiết kế Web downloadbutton
4Mẫu Hợp đồng thuê hosting downloadbutton
5Mẫu hợp đồng thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu downloadbutton