Download Biểu mẫu đăng ký tên miền, Hosting, máy chủ, Thiết kế web, Nhận diện thương hiệu - Thiết kế Website tại Vĩnh Phúc

Download Biểu mẫu đăng ký tên miền, Hosting, máy chủ, Thiết kế web, Nhận diện thương hiệu

 

STT LOẠI BIỂU MẪU LINK DOWNLOAD GHI CHÚ-HƯỚNG DẪN
1 Mẫu phiếu đăng ký thông tin Tên miền chủ thể là Doanh nghiệp  downloadbutton
2 Mẫu phiếu đăng ký thông tin Tên miền chủ thể là Cá nhân  downloadbutton
3 Mẫu Hợp đồng Thiết kế Web  downloadbutton
4 Mẫu Hợp đồng thuê hosting  downloadbutton
5 Mẫu hợp đồng thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu  downloadbutton