Công ty TNHH MTV Truyền thông Minh Đức với sứ mệnh, niềm tin và tiêu chuẩn của một Doanh nghiệp tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Dịch vụ Website và Quảng cáo hỗ trợ Doanh nghiệp trong nhiều năm trở lại đây. Cam kết với Khách hàng:

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

  • Công ty TNHH MTV Truyền thông Minh Đức cam kết đảm bảo thông tin khách hàng không bị tiết lộ một cách tốt nhất.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Công ty TNHH MTV Truyền thông Minh Đức thu thập thông tin Khách hàng hoàn toàn trên cơ sở thống nhất giữa hai bên trong phạm vi thông tin hợp đồng cung cấp dịch vụ và thông tin liên quan đến việc thiết lập trang Web. Mọi thông tin của khách hàng cung cấp đều được bảo vệ theo điều khoản có trong hợp đồng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty TNHH MTV Truyền thông Minh Đức chỉ sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp trong phạm vi công việc liên quan đến thỏa thuận Website giữa hai bên.

3- Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin sẽ được lưu trữ đến thời điểm hết 01 năm sau thời gian bảo hành Website.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH MTV Truyền thông Minh Đức trực tiếp quản lý các thông tin Khách hàng đã cung cấp.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Công ty TNHH MTV Truyền thông Minh Đức lưu giữ thông tin và không cung cấp lên mạng để người dùng chỉnh sửa.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Quản lý thông tin xấu

Hệ thống Website của chúng tôi là hệ thống thông tin nội bộ và không tích hợp tương tác hai chiều. Mọi thông tin trước khi đăng đều được kiểm duyệt do vậy không bị tác động xấu bởi người dùng có chủ ý.